Learning tips from Kru Pond: Discipline

Learning tips from Kru Pond: Discipline

The root of the word “discipline” means “a follower” or “one who learns from a teacher”. True discipline does not rely on forcing or threatening and does not use reward or punishment because those are outside factors. True discipline means that a student follows a teacher willingly and with enjoyment. Expecting high output does not equate to building discipline. We should instead focus on a student’s relationship with the activity. This is the reason why we can remember the happiness we felt when we learned something more than the actual content. Having a good relationship with each other is the key to building a student’s discipline. If you want to teach them something, show and teach them with lots of Metta in your heart.

เกร็ดการเรียนรู้จากครูปอนด์: การมีระเบียบวินัย

Discipline มาจากคำว่า Disciple (ศิษย์ หรือ ผู้ติดตาม) ซึ่งโดยดั้งเดิมแล้ว หมายถึง ‘ผู้ตามที่เบิกบาน’ วินัยที่แท้จริงไม่เกี่ยวข้องกับการบังคับขู่เข็ญ ไม่เกี่ยวกับรางวัลหรือการลงโทษเพราะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก แต่เป็นการที่ศิษย์ติดตามผู้สอนอย่างยินดีและเบิกบาน การคาดหวังผลลัพธ์ที่เลอเลิศไม่ได้ถือว่าเป็นการช่วยสร้างวินัย ความใส่ใจต่อกิจกรรมที่นักเรียนทำต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเรามักจดจำเนื้อหาบทเรียนได้น้อยแต่กลับจดจำความสุขเมื่อได้เรียนวิชาเหล่านั้นได้มาก ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนและลูกศิษย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างวินัยในเด็ก หากเราอยากสอนลูกศิษย์ในเรื่องใด…จงลงมือทำให้พวกเขาดูด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา

Secondary Building Blessing, Dhamma Talk, and One-Day Meditation Retreat

We were honoured to have Venerable Phraraja Bajaramanit (Ajahn Jayasaro) and Ajahn Jiew preside over the Blessing Ceremony for Panyaden’s Secondary Building on Thursday 5th September 2019. Later in the evening, Ajahn Jayasaro shared his wisdom at the Dhamma Talk held at the Assembly Hall. 
Highlights of his teaching include:
  • Having different views should not stop us from respecting and befriending others.
  • We should not hold onto our views too tightly but instead be open to hearing the reasons others think differently and change our mind if appropriate.
  • It is helpful to remember the times we were convinced we were right about something only to find out later that we were wrong.
  • A mind trained in meditation is more skilful at seeing emotions for what they are and saves us from identifying with them and creating suffering for ourselves. 
Respectively, Ajahn Jiew then lead a One-Day Meditation Retreat on Saturday 7th September 2019.
Some key observations include:
  • We all know that sooner or later we will have to face pain. Working on peacefully coexisting with some pain during meditation can be a good practice.
  • Meditation does not always have to be about observing the breath. We can sometimes meditate about the particular topic and this can bring clarity in the mind. 
  • Walking meditation can be particularly efficient when contemplating an idea or an issue.
  • While walking meditation done at a very slow pace can help strengthen our focus, we can benefit a lot from doing walking meditation at a normal pace because we can then be better equipped to use it on a daily basis.
We, at Panyaden are ever grateful for their kind support and wise teachings, and our upmost thanks to all the students, teachers, staff, support team and participants in making the three day event a blissful experience.
 

Panyaden 12 Wise Habits: Avihimsa

Avihimsa is a Pali word which means not causing harm. To practise ‘Avihimsa’ is not to say or do anything that creates suffering for oneself or for others and also not to say or do anything that creates or encourages the cause of suffering in oneself or others. This includes avoiding words or conduct which provoke negative thoughts or instigate harmful actions.

Avihimsa relates particularly to the Buddha’s teaching on moral conduct. The Buddha taught about the benefits of ‘right speech’ and ‘right action’ and proposed an essential minimum of 5 moral precepts (Sila) for lay people to follow:

1. To abstain from killing any living creatures
2. To abstain from stealing
3. To abstain from sexual misconduct
4. To abstain from false speech
5. To abstain from intoxicants

These are not an empty formula dictated by tradition or religious scriptures, but rather a practical means to ensure one’s speech and actions harm neither others nor oneself. They are essential pre‐conditions for the development of a peaceful mind (Samadhi) and arising of wisdom (Panya).

‘อวิหิงสา’เป็นคำภาษาบาลี มีความหมายว่า การไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่น การปฏิบัติตามหลัก ‘อวิหิงสา’ นั้น นอกจากไม่ทำร้ายร่างกายจิตใจ หรือชีวิตของตนเองและผู้อื่นแล้ว ยังต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้บุคคลอื่นเกิดทุกข์หรือไม่สบายใจ รวมถึงการหักห้ามวาจาและความคิดในทางลบ อันนำมาซึ่งการกระทำที่เป็นการเบียดเบียนอีกด้วย

‘อวิหิงสา’ สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องความประพฤติด้านศีลธรรม ท่านทรงสอนให้เรา ‘พูดดี’ และ ‘ทำดี’ นอกจากนั้น ท่านยังได้เสนอหลักปฏิบัติอันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับฆราวาส 5 ข้อ ที่เรียกว่า ‘ศีล 5’ อันประกอบไปด้วย

1. การละเว้นจากการฆ่าฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต
2. การไม่ลักขโมยสิ่งของ ของผู้อื่น
3. การไม่ประพฤติผิดในกาม
4. การไม่พูดเท็จ
5. การละเว้นเครื่องดื่มมึนเมา

คำสอนเหล่านี้ไม่ใช่ตำราที่ว่าต่อกันมา หรือ คัมภีร์ทางศาสนา แต่เป็นหลักปฏิบัติที่จะทำให้เราไม่คิดทำร้ายต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยคำพูดและวาจา ทั้งยังเป็นวิถีทางแห่งการยกระดับจิตใจสู่ความสงบมีสมาธิ และการเกิดปัญญา

A Space for The Future – Panyaden featured in Thailand Tatler, August 2019 Issue

We are excited to announce that Thailand Tatler’s feature on Panyaden ‘A Space for The Future’ is now available to view on the link below. This August issue will also feature Kru Rachael (Early Years Phase Leader), Kru Pond (Year 3 Teacher) and covers the values and philosophy of learning at Panyaden.

เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นบทความพิเศษเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นในฐานะเป็น ‘พื้นที่แห่งอนาคต’ ในเวปไซต์นิตยสาร Thailand Tatler ค่ะ นิตยสารฉบับเดือนสิงหาคมยังมีบทสัมภาษณ์ของครู เรเชล (หัวหน้าครูแผนกปฐมวัย) และครูปอนด์ (ครูชั้น Year 3) รวมทั้งบทความเกี่ยวกับคุณค่าและปรัชญาของการเรียนรู้ที่ปัญญาเด่นอีกด้วย ท่านสามารถคลิกตามลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านบทความและชมวิดิโอได้เลยค่ะ

Summer Camp 2019

At Panyaden’s eco-campus, the Summer Camp 2019 is an exciting,

a memorable experience of learning, exploring and making friends.

 

2019 Camp Activities and Weekly Field Trips Gallery

See pictures of each group below:

Group 1 A

Ages 5-7

Field Trip: (1st Week) Making crockery at Muang Kung Village

Field Trip: (2nd Week) Creating Music Box at Wami Music Box Factory

Field Trip: (3rd Week) Swiming at Chaingmai Grand Canyon Water Park

Group 1 B

Ages 5-7

Field Trip: (1st Week) Making crockery at Muang Kung Village

Field Trip: (2nd Week) Creating Music Box at Wami Music Box Factory

Field Trip: (3rd Week) Swiming at Chaingmai Grand Canyon Water Park

 

Group 2

Ages 7-8

Field Trip: (1st Week) Making silver souvenirs at Silver Temple at Wat Srisuphan

Field Trip: (2nd Week) Creating Music Box at Wami Music Box Factory

Field Trip: (3rd Week) Making paper at Elephant Poopoo Paper Park

Group 3

Ages 9-12

Field Trip: (1st Week) Hiking, Exploring & Swiming at Huay Tuen Tao Lake

Field Trip: (2nd Week) Garden Touring at Royal Park Rajapruek and Designing Flower garden

Field Trip: (3rd Week) Swiming at Chaingmai Grand Canyon Water Park

Panyaden Blossom Day 2019: A celebration that brings Panyaden together!

 

You are invited to enjoy the talent and skills of our students on Blossom Day,
An annual celebration that brings everyone at Panyaden together!

 

Panyaden Blossom Day 2019 & Lamyai Minimal Waste Market

 

Just like a beautiful flower, this Vibrant Showcase of song, dance, drama and poetry
will be held on stage, together with school-wide Exhibitions from various classrooms,
in order to reveal what Panyaden students learned over the academic year.

Followed by a Minimal Waste ‘Lamyai Market’ with stalls selling
lots of environmentally-friendly food, healthy snack, drink, and a wide range of handicrafts
made by the students and Panyaden community.

 

Itinerary

#26th June 2019,
9:00 – 11:00
The celebration for Nursery – Y1
K2 Graduation Ceremony

11:00 – 14:00
Pot Luck Lunch
Free Family Photos at the new secondary building

#27th June 2019,
9:00 – 11:00
The celebration for Year 2- Year 7
Year 6 & Year 7 Graduation Ceremony

11:00 – 14:00
Lamyai Market
Free Family Photos at the new secondary building

 

Don’t Forget to bring your own utensils & Shopping Bag!

Tapestry Online Learning Journal for Early Years

Early Years Announcement
(Nursery to K2)

What an amazing year we have had in Early Years at Panyaden. One of our biggest changes this year has been the move away from our old style paper Portfolios to the online Tapestry Learning Journal according to Panyaden policy to protect students’ personal data and privacy.

We hope the application has provided Panyaden families with some wonderful talking points at home. In one hand, we have heard so much wonderful feedback from our parents about the app and how they enjoy following child’s learning, especially the photos and videos, in the others, it has been a real joy to our teachers to read all positive comments and the observations have added from home.

We are pleased to announce the release of the new ‘Tapestry Journal 2’ app for iOS. Which photos and videos are downloadable straight to your device. We expect an updated Android version to be released soon.

ประกาศสำหรับนักเรียนปฐมวัย
(ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๒)

นับว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากๆ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและเตรียมอนุบาลของปัญญาเด่น การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนปัญญาเด่น คือ เปลี่ยนจากการใช้พอร์ตโฟลิโอแบบกระดาษมาเป็นแบบออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่นชื่อ ทาเพสทรี (Tapestry)

ทางโรงเรียนฯ หวังว่าแอพพลิเคชั่นใหม่นี้จะสร้างบทสนทนาที่สนุกสนานให้กับครอบครัวปัญญาเด่น ซึ่งที่ผ่านมา ทางโรงเรียนฯ ได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกมากมายจากผู้ปกครอง จากการได้ติดตามชมการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้ทั้งในรูปแบบของภาพถ่ายและภาพวีดีโอ และคุณครูเองก็มีความสุขจากการได้อ่านข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ จากทางบ้านด้วยเช่นกัน

ขณะนี้ได้มีการปรับแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นเวอร์ชั่น ๒ สำหรับไอโอเอส ที่สามารถดาวน์โหลดรูปถ่ายและวีดีโอต่างๆ ไปยังมือถือได้โดยตรง ส่วนเวอร์ชั่นสำหรับแอนดรอยด์ กำลังจะตามมาเร็วๆ นี้ค่ะ

 

How to Deal With Your Teenager

Live and Learn
How to Deal With Your Teenager

by Kru Dokmai, Head Teachers (Thai)

 

I’d like to share what I read about how to deal with teenagers. As many of you know I have 2 children. They are 11 and 6 years old. For the older girl, I imagine it will be easy to deal with her when she is an adult, but it’s not easy at this age (11-12 years old). The way I treated her before doesn’t work anymore!

This article helped me to understand teenagers more, and is helping me learn how to deal with my own pre-teen. As your kids go into their teen years, many things will begin to change. To get along and help your teen develop in a positive direction, you’ll need to change your expectations and develop empathy, all the while establishing boundaries.

Creating a safe, supportive, structured, and loving environment is as important for you as it is for your teen.


Adjusting to Their Independence

1. Treat them like a teen, not a child or adult. Your teen is not a small child anymore, so it’s important to adjust your expectations and not treat them like a child. However, teens are not quite adults and cannot be held responsible as an adult. The teenage brain is in the middle of a critical stage of development, and teens need you to help them through this part of their lives.

2. Be flexible with their freedoms. If your teen is making an effort and showing their responsibility, allow more freedom. If they are making bad choices, be more restrictive. Ultimately, show them that their behavior gives them freedom or restrictions and their own choices determine their outcomes.

3. Focus on trust, not suspicion. It’s true that teens can get into a lot of trouble, but don’t focus your attention on the bad things they’ve done in the past or the risks they might face. If you think your teen may be up to something, have them explain it to you fully. Ask questions instead of jumping to conclusions.

Enforcing rules and consequences

1. Stay calm. If you are angry, take a moment and gather yourself. Take a few deep breaths or walk away and come back when you’re calmer. This way, you’re more likely to give reasonable consequences.

2. Establish boundaries and stick to them. The teen should know what is expected of them. Teens will want to push the boundaries, so remain firm when you set a limit. Discuss these boundaries with your teen, and let them have a say in how they work. They are more likely to follow rules that they helped establish. Put boundaries and rules in writing so that there’s no confusion as to what’s expected of your teen.

3. Enforce consequences. Learning to navigate problem behaviors can be tricky. If you’re too lenient, your teen may think they have no limits or you don’t take their behavior seriously. However, if you’re too strict, your teen may grow to resent you or they may rebel. When your teen breaks a rule, calmly tell them what they did and why they are in trouble. When deciding on a consequence, make sure it’s proportional to the behavior and not given out of anger.

4. Be reasonable. One of the best ways to be reasonable is to listen to your teen’s perspective. When they’re in trouble, ask them what a reasonable consequence might be. Get their input and consider their perspective.

5. Handle conflicts. Sometimes, your teens may want to prove themselves to you or test their independence in your home. Refuse to fight with them. You can avoid major conflicts by monitoring your own reactions to your teen, even if you think they’re being outrageous.

6. Use effective communication. Keep a path of open communication between you whenever possible so they can ask questions, admit mistakes, and reach out when they need help. Instead of jumping to conclusions about your teen’s behavior, ask questions.

Showing Your Love


1. Have fun together. Make sure you find time to enjoy your teen.

2. Develop empathy. Your teen is looking for someone to understand what they’re going through. They generally don’t need you to fix their problems for them (they’ll figure that out for themselves), but they need someone who’ll listen to and empathize with them.

3. Honor and respect your teen. Just as you want your teen to treat you with respect, treat them with respect as well. Constantly yelling at a child can damage their emotions and cause them to feel insecure.

4. Support your teen’s interests. Get them involved in the activities they enjoy and show that you support them. This shows that you care and are invested in their skills and happiness.

5. Open your home to your teenager’s friends. Be a good sport by opening your own home to them. Create a space where they can hang out by themselves but you can casually walk through.

6. Be available to them. Show your love to your teen by being there for them. Not all teens want to talk with their parents, but let them know you’re willing to listen.

Enjoy quality time with your teenager!

Source: The article was co-authored by Paul Chernyak, LPC. Paul Chernyak is a Licensed Professional Counselor in Chicago. He graduated from the American School of Professional Psychology in 2011.

 

Happy Earth Day 2019 at Panyaden

April 22nd is Earth Day, a great opportunity for Panyaden students, parents and staff to be reminded about what nature gives us.

We celebrated Earth Day 2019 with students and teachers picking up small branches and debris from the storm, showing acceptance of Nature’s temperament and the need for us to take care of the part of Earth we occupy!

At our green school, we believe that connecting to nature when we are young builds the foundation for a lifetime of respect and enjoyment for the earth and the great outdoors.

วันคุ้มครองโลก ตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งถือโอกาสอันดีที่นักเรียน คุณครูและพนักงานชาวปัญญาเด่นจะร่วมกันระลึกถึงสิ่งที่ธรรมชาติสรรค์สร้างให้แก่พวกเรา

เราฉลองวันคุ้มครองโลกปีนี้ ด้วยการเชิญชวนนักเรียนและคุณครูเก็บเศษกิ่งไม้และซากต้นไม้ที่หักโค่นจากลมพายุฤดูร้อนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้พวกเรายิ่งตระหนักและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตลอดจนความจำเป็นที่เราต้องดูแลรักษาโลกใบนี้ไว้

ในฐานะโรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ เราเชื่อว่าการสัมผัสกับธรรมชาติตั้งแต่เยาว์วัยจะสร้างรากฐานแห่งการเคารพชื่นชมธรรมชาติและการใช้ชีวิตกลางแจ้งให้แก่นักเรียนไปได้ตลอดชีวิต